• Co hoi lam chu tiem body shop (Auto collision). Dang hoat dong, dia diem tot tren duong Louetta, tiem rong 4,500 sq. ft. Lien lac so 832-607-0137
 • Cần Gấp Thợ Nữ, biết làm Everything hoặc Chân Tay Nước + Shellac. Nếu bạn biết làm Facial & eyelash thì rất là tốt…Tiệm sang trọng khách Mỹ Trắng 80-90%. Bao Lương $900-$1000. Đảm Bảo Income Cao. Chỗ làm việc nề nếp & lịch sự, không khí vui vẽ, nếu bạn cần chỗ làm ổn định, Super nail là tiệm thích hợp nhất.
  Liên Lạc: 254-421-3806..Temple, TX
 • REMODELING
  CAN BAN 20 GHE SPA PEDICURE LA FLUER , GHE MAU DEN,BON THUY TINH MAU AMBER .GHE CON DANG XAI (muon doi mau nen thay ghe) co the het hoac mua vai cai
  Cell:(832)605-2846
  (832)814-0106
 • Can nhieu tho bot va tay chan nuoc. Tiem co nhieu khach walk in, tien tip nhieu. Bao luong thuy theo kha nang
  Cell: (832)605-2846
  (832)814-0106
 • $2300–$2800 / 2 tuan……Can Gap Tho Nu, biet lam Everything hoac C T Nuoc + Shellac. Neu ban biet lam Facial thi rat la tot…Tiem sang trong khach My Trang 80-90%. Bao Luong$1800-$2000 tip $500-$800/ 2 tuan…. Dam Bao Income Cao. Cho lam viec ne nep & lich su, neu ban la Tho choi boi & vo trat tu, xin dung goi…Cam on..LL # 254-421-3806..Temple, TX