• Co hoi lam chu tiem body shop (Auto collision). Dang hoat dong, dia diem tot tren duong Louetta, tiem rong 4,500 sq. ft. Lien lac so 832-607-0137
  • Cần Gấp Thợ Nữ, biết làm Everything hoặc Chân Tay Nước + Shellac. Nếu bạn biết làm Facial & eyelash thì rất là tốt…Tiệm sang trọng khách Mỹ Trắng 80-90%. Bao Lương $900-$1000. Đảm Bảo Income Cao. Chỗ làm việc nề nếp & lịch sự, không khí vui vẽ, nếu bạn cần chỗ làm ổn định, Super nail là tiệm thích hợp nhất.
    Liên Lạc: 254-421-3806..Temple, TX