• Xe dư cần bán 2006 Honda Odyssey Van Ex-L . Chủ giữ gìn rất kỷ, điều kiện xe tốt, ít mile. Bán $6,000. Please call Minh 8327135555