• Tóm tắt: - Fabricator – uu tien cho nguoi co kinh Nghiem lam Sign/Ban hieu
  Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chế tạo Custom Signs, chẳng hạn như sau: đọc và hiểu biết bản vẽ thiết kế (Design Drawing), hieu biet ve vật liệu che bien, kha^u doan chế tạo và lập kế hoạch tính toán chat lieu cho viec hoàn tất cong trinh, biet sử dụng an toàn các công cụ và thiết bị cần thiết, biet Hàn thép và nhôm, và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

  Salary : 18-23/hr tuy theo kinh Nghiem – xin goi /text/email cho Henry Huynh
  281-949-8088
  Henry.huynh@nationalsigns.com

 • Position:
  Fabricator – preferred experience in signage industry
  Salary : 18-23/hr tuy theo kinh Nghiem

  This position performs tasks relating to custom sign fabrication, such as the following: Reading and understanding sign design drawings, material takeoff, fabrication phasing and planning, required calculations for completions of fabrication, safe use of required tools and equipment, steel and aluminum welding, and other required tasks ask required.


  – xin goi /text/email cho Henry Huynh
  281-949-8088
  Henry.huynh@nationalsigns.com