5/28/2024 - 11:35:11 AM

  • Cần Bán Tiệm Nail Lớn tuổi về hưu, Cần bán Tiệm Nail ở thành phố nhỏ Columbus, Tiểu Bang Nebraska. Tiệm rộng 2,500 Sq ft, có 10 ghế SPA, 8 bàn làm móng, gần siêu thị Hy-Vee, gần Super Walmart. Tiền rent $3,100 bao gồm: điện, rác, nước, parking. Income trên dưới $300,000 một năm Giá Bán: $100,000 Cần biết thêm chi tiết xin gọi: Chị Tâm: (402) 606-8187