3/10/2015 - 2:33:22 PM

 • CẦN THỢ NAILS - Giới thiệu hàng mới. Rành tiếng Việt & Mỹ. Có kinh nghiệm về buôn bán càng tốt. Salary & Commission available. CALL THUY: 469-233-2019

 • 2/27/2015 - 8:39:29 AM

 • Tiệm vùng South 45 Houston (Zipcode 77075), rất đông khách đang cần thợ bột. Chủ và thợ vui vẻ, hoà đồng. Xin liên lạc Hannah (832)461-7509

 • 2/8/2015 - 8:17:23 AM

 • Can Tho Nails gap. Tiem Trong Khu Cinco Ranch . Khack Sang Lich Su , Tips Nhieu. Can Tho Biet Lam Bot Mau va Bot Hai Mau , tho Tay Chan Nuoc Biet Shellac . Can Receptionist Speak English. Chu Bao Luong . Can Biet Them Chi Tiet Xinh Goi . Judy 832-677-5597 . PS neu goi Khong duoc , Xinh Vui long Text dum .

 • 2/3/2015 - 1:10:11 PM

 • CAN THO NAILS VUNG GRAND PARKWAY-CINCO GRAND CAN THO KINH NGHIEM BOT TRANG HONG -SHELLAC FULLTIME LAM CHU NHAT -TIEM CLOSED MONDAY MY TRANG TIP CAO. LIEN LAC .:NANCY 281-693-3290 281-818-5487

 • 2/3/2015 - 1:02:35 PM

 • CAN THO NAILS - KATY TIEM VUNG OLD KATY CAN THO CHAN TAY NUOC , TIEM NHO KHG TRANH DANH ,CAN THO LAM LAU DAI LUONG ON DINH ..MY TRANG ... LIEN LAC:JENNY 281-391-1411 281-935-8284

 • 1/16/2015 - 4:13:03 PM

 • $1700-2200 / 2 tuan (12) ngay College Station, TX moi chi tiec xin vao website de ro rang hon Chu? chi noi 1 loi ve bao luong, khong 2 loi. Thanks! www.5starsnailspa.com

 • 1/5/2015 - 1:28:55 PM

 • Business của quý vị đang cần thêm vốn để đầu tư hay phát triển nhưng vì bị nhà bank từ chối vì credit history chưa đủ hay lý do gì khác? Chúng tôi có thể cho quý vị mượn loan(unsecured) trong vòng 24h, không cần thế chấp hoặc co-signer. L/L 714-242-5942 hoặc email cantien@mtktinc.com để được approved ngay.

 • 1/5/2015 - 12:57:04 PM

 • Vùng 1960 East và West Lake Houston trong big Kroger Center. Cần thợ Nail nam nữ. Giỏi Solar Nails. Bao $800/tuần. Cần thợ tay chân nước giỏi, bao $700/tuần. Thợ Part Time OK. Phone: 281-812-2970. Cell: 832-512-8659.

 • 12/27/2014 - 4:10:29 PM

 • Cho Vay Tien ! Tai tro tieu thuong tu $5k - $250k * Khong the chap * Khong can good credit * Ba ngay nhan duoc tien * Gia tang diem tin dung * Khau tru thue loi tuc. Lien lac: Michael Tran 832-388-6891 or www.adsraovat.com

 • 12/23/2014 - 2:30:58 PM

 • Mượn tiền không thwees Cần mượn tiền để mở rộng business, bad credit vẫn ok, aprroved ngay chỉ trong vòng 24 tiếng. Gọi 714-242-5942 và emaill cantien@mtktinc.com

 • 12/22/2014 - 12:12:07 PM

 • Small Business Loan - Cần mượn tiền không thế chấp để mở rộng business, bad credit vẫn ok, aprroved ngay chỉ trong vòng 24 tiếng. Gọi 714-242-5942 và emaill cantien@mtktinc.com

 • 12/20/2014 - 1:56:47 PM

 • Business Loan ! Tai tro cho tieu thuong tu 5K-250K * Khong the chap * Khong can good credit * Ba ngay nhan duoc tien * Gia tang diem tin dung. Vui long lien lac 832-388-6891 or www.adsraovat.com

 • 12/15/2014 - 1:44:37 PM

 • Bạn đang kẹt tiền hoặc đang cần tiền gấp? Bad credit hoặc no credit cũng không sao. Chỉ cần bạn có việc làm thì chúng tôi có thể cho bạn mượn từ $5000 tới $100,000. Bạn sẽ nhận tiền trong vòng 24 tiếng. Xin liên lạc 702-410-7605 để nhận tiền ngay.

 • 12/15/2014 - 1:43:01 PM

 • Small Business Loan - Cần mượn tiền để mở rộng business, bad credit vẫn ok, aprroved ngay chỉ trong vòng 24 tiếng. Gọi 714-242-5942 và emaill cantien@mtktinc.com

 • 12/15/2014 - 10:31:41 AM

 • Can gap tho bot,chan tay nuoc biet waxing cang tot.Tiem khu,fm529 and hwy 6 khach de thuong tip cao.Xin vui long goi so 281_550_2450_or713_498_2193.Thanks alot.

 • 12/14/2014 - 12:28:38 PM

 • Tiệm Nails khu Kingwood 59 North, Mỹ trắng 100%, tiền Tips cao. Cần thợ giỏi Solar Nails và Shellac. Bao lương $800 - $900 tuần. Cần thợ chân tay nước, biết làm Shellac bao $600 hơn chia 6/4. Làm Chủ Nhật. Liên lạc: 281-360-1909 (W), 281-818-4898 (Cell).

 • 12/10/2014 - 11:23:31 AM

 • VUNG HOUSTON khu westheimer can nhieu tho nails Tho bot va chan tay nuoc nguyen hoac cuoi tuan,bao luong $600.00 tuan hon chia 6/4.xin lien lac 281 223 3549

 • 12/4/2014 - 4:59:18 PM

 • can tho nail o tieu bang Texas, dallas thanh pho Southlake, khu giau sang trong. That long xin lien lac 714-331-4778

 • 12/4/2014 - 2:57:41 PM

 • Small Business Loan - Cần mượn tiền để mở rộng business, bad credit vẫn ok, aprroved ngay chỉ trong vòng 24 tiếng. Gọi 714-242-5942 và emaill cantien@mtktinc.com

 • 12/4/2014 - 2:50:59 PM

 • Personal Funding Loan - Bạn đang kẹt tiền hoặc đang cần tiền gấp? Bad credit hoặc no credit cũng không sao. Chỉ cần bạn có việc làm thì chúng tôi có thể cho bạn mượn từ $5000 tới $100,000. Bạn sẽ nhận tiền trong vòng 24 tiếng. Xin liên lạc 702-410-7605 để nhận tiền ngay.


 •   « Previous   Next »