9/30/2015 - 11:50:28 AM

 • Cần thợ Nữ/Nam biết làm bột P&W, shellac.Bao lương $800 - 1000/Tuần . Gọi vào đi làm ngay. Khu Mỹ trắng 100%, tip cao, không khí tiệm hòa đồng, vui vẻ, không giành giựt. Xin liên lạc: 724-742-0015 (BUS) 602-515-9989 (CELL)

 • 9/9/2015 - 8:35:10 AM

 • Tiem Secret Escape Nail Lounge can gap tho bot, tay chan nuoc, facial, massage, waxing & eyelash extension. Tiem trong khu West University, tip cao, Bao luong/an chia tuy theo kha nang. Xin goi cho Lisa o 713-562-5111.

 • 8/5/2015 - 2:36:14 PM

 • ban tiem nail Located at Medical Center at Holly Hall ST and knight dr zip code 77054 http://houston.craigslist.org/hab/5157564690.html

 • 7/6/2015 - 9:49:32 PM

 • Chia se Free nail app: Sharing Partner -Tap "App Store" (iphone) / "Play Store" ( Samsung-Nexus) / "Store" (Windows). ##### -Enter "sharingpartner" in search box. ##### -Tap INSTALL. #####

 • 7/3/2015 - 1:08:56 AM

 • Tiem NAIL BAR OF TEXAS BAYTOWN can gap nhieu tho bot, tay chan nuoc, facial, waxing & eyelash extension. Bao luong bot 900/tuan, tay chan nuoc 700/tuan. Xin lien lac: Thanh (832)654-4812 Nina (832)971-1524

 • 7/3/2015 - 1:08:39 AM

 • Tiem NAIL BAR OF TEXAS BAYTOWN can gap nhieu tho bot, tay chan nuoc, facial, waxing & eyelash extension. Bao luong bot 900/tuan, tay chan nuoc 700/tuan. Xin lien lac: Thanh (832)654-4812 Nina (832)971-1524

 • 6/22/2015 - 2:00:11 PM

 • Can Tho Nail Kinh Nghiem bot, Tiem o El Paso Tx, Bao Luong Tu $800-$1100/ Tuan . Tuy Kha nang.Co Phong cho tho o xa toi ! Hoi co the di lam lien! Xin lien lac (915)886-8195

 • 5/28/2015 - 6:58:46 PM

 • Sports Hotline www.VietSports.com Tommy Nguyen 702-785-8288

 • 5/23/2015 - 6:22:48 PM

 • Sports Hotline www.VietBetHotline.com Bao Quach 858-859-2228

 • 5/20/2015 - 5:02:06 PM

 • Tiệm cần thợ nail biết làm bột và tay chân nước. Biết làm body massage và wax càng tốt. Tiệm ở giữa League City và Nasa. Khách sang trọng, làm thoải mái, giá cao, tip cao. Làm 5 ngày trong tuần. 832-632-2076

 • 5/20/2015 - 5:01:13 PM

 • Tiệm cần thợ nail biết làm bột và tay chân nước. Biết làm body massage và wax càng tốt. Tiệm ở giữa League City và Nasa. Khách sang trọng, làm thoải mái, giá cao, tip cao. Làm 5 ngày trong tuần.